ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Feb 09, 2018        View 446ประชุมเรื่อง : รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สถานที่ : ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date