ประชุมการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

Feb 14, 2018        View 484ประชุมเรื่อง : การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

สถานที่ : ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date