สรุปประเด็นแถลงข่าว การประชุม คณะกรรมการ กกร. เดือนกุมภาพันธ์ 2561

Feb 06, 2018        View 467

อัตราเงินเฟ้อ , ภาคเอกชน , ค่าเงินบาท , เศรษฐกิจไทย , กกร. , คณะกรรมการ กกร.ที่ประชุม กกร. เห็นว่า เศรษฐกิจหลักของโลกในปี 2561 มีสัญญาณบวกมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากมาตรการปรับลดภาษี ซึ่งก็สอดคล้องกับมุมมองของ IMF ที่ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจหลักต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ที่อาจจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งความผันผวนของทิศทางค่าเงินดอลลาร์ฯ ด้วย
 
สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 นั้น กกร. เห็นว่า ยังมีแรงส่งของการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ขณะที่ การจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี) ของภาครัฐอีก 1.5 แสนล้านบาท น่าจะมีส่วนหนุนเศรษฐกิจได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเร็วในระยะเวลาเพียง 1 เดือนที่ผ่านมา สร้างความกังวลใจต่อประเด็นความสามารถทางการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ดังนั้น แม้ขณะนี้ กกร. จะยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจและการส่งออกในปี 2561 ไว้ตามเดิม แต่จะติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินผลกระทบต่อแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงต่อไปอย่างใกล้ชิด
 
โดย กกร. ประเมินว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะอยู่ในกรอบ 3.8 - 4.5% ขณะที่คาดว่าการส่งออกจะขยายตัว 3.5 - 6.0% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.1 - 1.6%


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date