ประชุม France-Thai Business Forum

Mar 06, 2018        View 414

france - thai business forum , medefเรื่องที่ประชุม : ประชุม France - Thai Business Forum โดยมี Mr. François Corbin จาก MEDEF มาร่วมประชุม

สถานที่ประชุม : ณ อาคาร ENCO กรุงเทพมหานคร

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date