ประชุมชี้แจง ร่างข้อบังคับสภาธุรกิจ ให้ประธานสภาธุรกิจและทีมงาน

Mar 27, 2018        View 455

ร่างข้อบังคับสภาธุรกิจประชุมเรื่อง : ประชุมชี้แจง ร่างข้อบังคับสภาธุรกิจ ให้ประธานสภาธุรกิจและทีมงาน โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร.
 
ประชุมชี้แจงข้อบังคับสภาธุรกิจ (ฉบับใหม่) โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคีภายใต้กรอบ กกร. สำหรับแจ้งต่อประธานสภาธุรกิจระดับทวิภาคีภายใต้กรอบ กกร. และทีมงาน ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม Board room 2 ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date