การประชุม GMS Business Summit

Mar 30, 2018        View 494

gms , gms summit , gms business summitประชุมเรื่อง : การประชุม GMS Business Summit ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561
 
คณะกรรมการ GMS Business Council ได้เข้าร่วมงาน 6 th GMS Business Summit ที่มีขึ้นระหว่าง วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561 ณ National Convention Center กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมี คุณสมยศ ตั้งมีลาภ ประธาน  GMS Business Council เข้าร่วมกล่าวภายในงาน GMS Business Summit
 
สถานที่ : ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date