ประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณามาตรฐานการบัญชี IFRS 9

Mar 14, 2018        View 520

ifrs 9 , มาตรฐานการบัญชี ifrs 9ประชุมเรื่อง : ประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณามาตรฐานการบัญชี IFRS 9 จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. 
 
สถานที่ : ณ ห้อง GS1-2 ชั้น 3 ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date