ประชุมคณะกรรมการ GMS-FRETA (Thailand) ครั้งที่ 3/2561

Mar 20, 2018        View 406

gms-fretaประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ GMS - FRETA (Thailand) ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม GS 1 room 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date