เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อนำเสนอรายงาน OECD Economic Outlook For Southeast Asia,China and India 2018

Mar 16, 2018        View 412ประชุมเรื่อง : สัมมนาเพื่อนำเสนอรายงาน OECD Economic Outlook For Southeast Asia,China and India 2018 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาศให้หน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และผู้แทนหอการค้าต่างประเทศในไทย ได้รับทราบการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจจนถึงปี 2565 ของเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย ได้แก่ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จีน และอินเดีย โดยเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจ และปริมาณการลงทุนในต่างประเทศของแต่ละประเทศ รวมถึงพัฒนาการล่าสุดของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล (Digitalisation) ต่อการผลิตและการบริการ และความท้าทายเชิงนโยบายด้านโครงสร้างที่สำคัญ เป็นต้น
 
สถานที่ : ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date