ประชุมหารือการดำเนินงานสภาธุรกิจ IMT - GT

Mar 27, 2018        View 318

imt - gtประชุมเรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานสภาธุรกิจ IMT - GT เพื่อพิจารณาโครงสร้างการดำเนินงาน และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 - 17.30 น.

สถานที่ : ณ ห้อง 3303 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date