อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 30.20 30.29
GBP 39.2838 39.4120
EUR 33.4636 33.5625
JPY 27.1902 27.2797
HKD 3.8692 3.8844
SKD 22.2847 22.3598
MYR 7.3476 7.3891
PHP 0.5831 0.5868
CNY 4.3468 4.3754
NZD 19.8464 19.9168
AUD 20.5403 20.5826
NOK 3.3742 3.3877
CHF 31.1493 31.2398
Jan 17, 2020

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ราคาน้ำมัน

ประเภท ราคา บาท/ลิตร
Jan 01, 1970 07:00:00

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 18/01/2563 00:30:00
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,600.48 +4.61 +0.29 1,604.28 1,595.96 18,757,862 61,064.72
SET50 1,081.22 +2.35 +0.22 1,084.23 1,078.16 1,363,620 38,285.71
SET100 2,366.43 +6.34 +0.27 2,372.85 2,359.68 2,023,436 46,017.89
sSET 697.03 +3.25 +0.47 699.49 694.96 709,647 2,376.13
SETCLMV 989.77 +3.45 +0.35 993.54 985.40 463,909 12,832.55
SETHD 1,147.55 +7.89 +0.69 1,153.61 1,142.66 547,305 17,053.50
SETTHSI 991.17 +2.01 +0.20 994.16 988.16 1,191,340 35,470.52
SETWB 1,009.36 +7.79 +0.78 1,011.01 999.95 326,024 7,317.73
mai 308.80 +0.39 +0.13 311.67 308.77 524,354 655.39