กฎหมายคอมพ์ไม่กระทบส่งอีเมลปกติ

Aug 09, 2017

ส่งอีเมล , พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนยังมีความสับสนเรื่องลักษณะและวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล ว่า การส่งลักษณะใดและปริมาณความถี่เท่าใดจึงจะไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยดีอีขอย้ำว่า การส่งอีเมลที่ไม่ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูล มีดังนี้

  1. การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดต่อหรือเป็นหลักฐานในการทำนิติกรรมสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย หรือการส่งข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลและผู้ส่งส่งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
  2. การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ โดยรัฐบาล รัฐสภา ศาล หรือหน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนด กฎหมาย ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือแสวงหาผลกำไร
  3. การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ โดยสถาบันการศึกษาหรือองค์กรการกุศล ที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหาผลกำไร
  4. การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ ที่ไม่มีลักษณะผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า กรณีที่ส่งอีเมลในเชิงธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้รับแล้วจะไม่ถือเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญ แต่ผู้ส่งข้อมูลต้องระบุหรือแสดงสัญลักษณ์รายละเอียดและวิธีการใดๆ ที่ผู้รับข้อมูลสามารถบอกเลิกไว้อย่างชัดเจน เพื่อปฏิเสธการตอบรับข้อมูลจากผู้ส่งได้โดยง่ายโดยห้ามเรียกร้องให้ผู้รับข้อมูลชำระเงินหรือผลประโยชน์ใดเป็นการตอบแทน หากฝ่าฝืน ถือว่าผู้ส่งข้อมูลมีความผิด ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
 
“ผู้ให้บริการเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่โฆษณาหรือส่งอีเมล ต้องจัดให้มีช่องทางการบอกเลิก หรือปฏิเสธการรับข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการที่เข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด”
 
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1036979