‘เวียดนาม’ ดาวรุ่งอาเซียน

Feb 15, 2018

อาเซียน , ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก , “clmvtจากโครงการ “CLMVT ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” โดยหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ ร่วมกับบริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ (เอพีเอ็ม) ได้จัดสัมมนาไปแล้ว 6 โปรแกรม
 
เริ่มเส้นทางแรก “มุกดาหาร - สะหวันนะเขต 2 เศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโลก” ระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค. 2560 โปรแกรมลำดับที่ 2 “บุกแม่สอด - เมียวดี เจาะตลาดเมียนมา จีน อินเดีย” ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 2560 โปรแกรมลำดับที่ 3 “ตราด - เกาะกง เส้นทางยุทธศาสตร์ เจาะตลาดกัมพูชา - เวียดนาม” เมื่อวันที่ 24 - 26 ก.ค. 2560 โปรแกรมลำดับที่ 4 “มัณฑะเลย์ซูเปอร์เกตเวย์ โอกาสการค้าการลงทุน” เปิดประตูการค้าสู่จีน - อินเดีย ระหว่างวันที่ 4 - 6 ก.ย. 2560 โปรแกรมที่ 5 “พลังบวก ไทย - กัมพูชา” โอกาสการค้าที่เอื้อมถึง ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ย. 2560 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และโปรแกรมที่ 6 “หลวงพระบางเมืองใหม่ เจาะลึกเขตเศรษฐกิจพิเศษ พลังงาน ท่องเที่ยว” จัดไปเมื่อ 22 - 24 ธ.ค. 2560 ที่หลวงพระบาง สปป.ลาว ปิดท้ายโครงการนี้กับประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ “เวียดนาม : Rising Star ของอาเซียน” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 28 - 30 มี.ค. 2561 โดยเจาะไปที่เมืองโฮจิมินห์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเวียดนาม
 
ซึ่งต้องยอมรับว่า เศรษฐกิจของเวียดนามในช่วงที่ผ่านมามีความโดดเด่นมาก ทั้งด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติในประเทศ อีกทั้งเวียดนามยังมีข้อได้เปรียบทั้งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งออกสินค้ากับประเทศต่างๆ ที่ได้มีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กันไว้ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานในเวียดนามก็ยังไม่สูง ประกอบกับมีประชากรวัยแรงงานค่อนข้างสูง จึงเอื้อให้นักลงทุนให้ความสนใจและตัดสินใจขยายฐานการผลิตเข้ามายังเวียดนาม
 
สำหรับโปรแกรมนี้ ผู้จัดพร้อมนำคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศการค้าและการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนาม รวมทั้งสำรวจหาลู่ทางโอกาสและช่องทางในการเข้าไปลงทุน ขยายธุรกิจในเวียดนาม ผ่านตัวแทนภาครัฐและนักธุรกิจทั้งฝั่งไทยและเวียดนามตัวจริง เสียงจริง ที่จะมาฉายภาพโอกาสธุรกิจไทยในเวียดนาม เพื่อให้นักธุรกิจไทยเห็นถึงโอกาสและลู่ทางการลงทุนใหม่ที่เข้าไปเจาะตลาดเวียดนาม
 
ไฮไลต์ที่น่าสนใจ คือการเยี่ยมชมโรงงานผลิตปลากระป๋องตราสามแม่ครัวในเวียดนาม ซึ่งสร้างมูลค่าธุรกิจให้กับกลุ่มรอยัลฟู้ดส์ (เวียดนาม) กว่า 1,500 ล้านบาท/ปี กินส่วนแบ่งตลาดถึง 80% ในเวียดนาม ซึ่งปลากระป๋องสามแม่ครัวถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของทุนไทยในระดับกลางที่ตัดสินใจเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในเวียดนาม
 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครโฮจิมินห์ รายงานว่า การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในปี 2560 มีมูลค่า 4.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21% เป็นการส่งออก 2.14 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21.2% นำเข้า 2.11 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.85% โดยไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของเวียดนามในอาเซียน ด้วยมูลค่า 4,786 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29.7% ขณะเดียวกันไทยก็เป็นตลาดนำเข้าอันดับ 1 ของเวียดนามในอาเซียน โดยมูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับไทยในปี 2560 มีมูลค่ารวม 1,505 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.2% โดยประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับ 10 ในเวียดนาม ด้วยจำนวนโครงการลงทุนสะสม 486 โครงการ มูลค่ารวม 8,640 ล้านดอลลาร์
 
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้นที่พร้อมอัพเดทภาพรวมความคึกคักของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในเวียดนามให้ผู้ประกอบการไทยได้เห็นโอกาสไปพร้อมกัน
 
ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 
https://www.posttoday.com/aec/news/540232