เงินเฟ้อก.ย.ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15

Oct 01, 2018        View 146

เงินเฟ้อ , โพสต์ทูเดย์ , พาณิชย์พาณิชย์แถลงตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ย.สูงขึ้น 1.33% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่15 ทำ 9 เดือนเงินเฟ้อเพิ่ม 1.14% 
 
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.ย. 2561เท่ากับ 102.57 สูงขึ้น 1.33% เทียบกับก.ย. 2560 ซึ่งเป็นการสูงขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 15 และเพิ่มขึ้น 
 
ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มขึ้นของหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่ม 1.90% ส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่ม 1.33% โดยกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี 2561 โต 0.8-1.6% 
 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์
www.posttoday.com/economy/566140