ไทยติดอันดับที่27 ทำธุรกิจดีขึ้นทุกด้าน

Nov 02, 2018        View 194

เศรษฐกิจ , ก.พ.ร. , ธุรกิจความสะดวกการประกอบธุรกิจอยู่ในไทยดีขึ้นทุกด้าน คว้าอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก 
 
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ธนาคารโลกได้เปิดเผยผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business 2019 ซึ่งไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก จากปีที่ผ่านมาอยู่อันดับที่ 26 หรือลดลง 1 อันดับ แต่ยังติดท็อป 30 ของโลก ครองอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย
 
ทั้งนี้ อันดับที่ลดลง เนื่องจากธนาคารโลกได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับ แต่คะแนนรวมทุกด้านดีขึ้นอยู่ที่ 78.45 คะแนน สูงขึ้นจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 77.39 เป็นผลมาจากการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย การเริ่มต้นธุรกิจ การขอใช้ไฟฟ้า การชำระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะร่วมมือกับภาคเอกชนนำระบบดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการรับจ่ายเงิน เพื่อกำจัดต้นทุนแฝงต่างๆ ให้เกิดความโปร่งใส
 
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นห่วงในช่วงการเลือกตั้งอาจจะกระทบกับความต่อเนื่องในการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน จึงต้องรอรัฐบาลใหม่ว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องใด ในส่วน ก.พ.ร.จะลดขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานราชการลงให้ได้ 50%
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อันดับของไทยไม่ได้แย่ลงแต่การเพิ่มยังไม่เพียงพอ จึงจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นมากกว่า
 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์
https://www.posttoday.com/economy/569554