สรรพากรชงยกเลิกลดหย่อนภาษี แลกนโยบายหาเสียง

Jun 11, 2019        View 1434

ภาครัฐ , รัฐบาล , ลดหย่อนภาษี , เศรษฐกิจสรรพากร สั่งทีมศึกษา เล็งเลิกค่าลดหย่อน ภงด. แลกนโยบายหาเสียง ส่วนการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะเศรษฐกิจเริ่มชะลอ
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ไปศึกษาข้อดีข้อเสียนโยบายหาเสียงด้านภาษีของพรรคการเมืองเพื่อนำเสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา เพราะ แม้ว่าหลายมาตรการจะส่งผลดีต่อประชาชน แต่ถ้าการจัดเก็บรายได้แผ่นดินลดลง ก็จะกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศ มีผลต่อเสถียรภาพการคลัง และจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรมาชดเชย เพื่อไม่ให้กระทบกับเสถียรภาพการคลังของประเทศ
 
สำหรับกรณีมีการเสนอให้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% และเว้นภาษีสินค้าออนไลน์ 2 ปี จะกระทบกับการจัดเก็บหรือไม่นั้น ขณะนี้ ทีมงานกรมสรรพากรกำลังดูว่ามีนโยบายช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง การลดภาษีจะกระทบกับเสถียรภาพการคลังหรือไม่ จำเป็นต้องมีการหารายได้อื่นมาชดเชย ซึ่งขณะนี้พิจารณาไว้หลายแนวทาง เช่น กรณีลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากทำอาจจะต้องมีการยกเลิกมาตรการหักค่าลดหย่อนในบางรายการที่หมดความจำเป็นออกไป
 
ทั้งนี้ ค่าหักลดหย่อนในปี 62 มีมากกว่า 10 รายการ ซึ่งแต่ละมาตรการก็มีข้อดี ข้อเสีย เช่น ค่าหักลดหย่อนส่วนตัว หักค่าลดหย่อนจากรายจ่ายซื้อประกัน ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบุพการี ค่าลดหย่อนดูแลผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งค่าลดหย่อนที่มีหลายรายการ ก็ทำให้เวลายื่นแบบวุ่นวาย ยุ่งยาก ถ้าลดหย่อนไม่มาก กระบวนการต่างๆก็ลดลง รวมทั้ง ค่าลดหย่อนจากมาตรการพิเศษรายปี เช่น มาตรการช้อปช่วยชาติ ซึ่งถ้ามีการลดภาษีเงินได้ในภาพรวมไปแล้ว ค่าลดหย่อนก็ไม่จำเป็นต้องให้อีก
 
ส่วนการพิจารณาปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปัจจุบันอยู่ที่ 7% จะเพิ่มหรือลดเป็นประเด็นอ่อนไหว โดยภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นรายได้สำคัญของรัฐ มีสัดส่วนกว่า 40% ของรายได้กรมจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบและดูภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่งทุกการปรับภาษี 1% คิดเป็นรายได้รัฐที่เพิ่มหรือลดลง 7 หมื่นล้านบาท และขณะนี้เศรษฐกิจก็มีทิศทางชะลอตัว แต่การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่
 
ที่มา:เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/economic/714032