ลุ้นรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

Feb 08, 2018        View 69

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ , รถไฟทางคู่แม้จะรอมานานกว่า 10 ปีแต่ล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าใกล้ความจริงเข้ามาแล้วสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งจัดเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ สู่ภาคกลางและภาคอื่นๆ ของไทยซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนักเมื่อคราวตอกเสาเอกโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของไปเมื่อวันก่อนว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเปิดประมูลได้ราวเดือนมีนาคม 2561 นี้ ส่วนจะเสนอได้ชัวร์หรือไม่นั้นก็ยังมีลุ้นอีกเฮือกหลังจากรอและลุ้นกันมากว่า 10 ปี
 
โครงการเมกะโปรเจ็กต์ดังกล่าวนี้แนวเส้นทางมีระยะทางรวมประมาณ 323 กิโลเมตร จำนวน 26 สถานี โดยมีสถานีขนาดใหญ่ 4 สถานีคือเด่นชัย แพร่ พะเยา และเชียงราย สถานีขนาดเล็ก 9 สถานี และป้ายหยุดรถไฟ 13 สถานี มีทั้งสถานีที่ยกระดับสูงกว่าถนนทางเข้า ระดับเดียวกับถนนทางเข้าใช้งบลงทุนประมาณ 7.6 หมื่นล้านบาท ผ่านพื้นที่ทั้งหมด 59 ตำบล 17 อำเภอ 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย แนวเส้นทางมีทั้งยกระดับ ระดับดิน และลอดอุโมงค์โดยเฉพาะช่วงที่เป็นภูเขา ทั้งที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ความยาวช่วงแรกราว 1.1 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร ส่วนอุโมงค์ที่ 2 อยู่อำเภอเมือง พะเยา ยาว 2.8 กิโลเมตร และอุโมงค์หมายเลข 3 ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ยาว 3.6 กิโลเมตร โดยในการออกแบบได้กำหนดให้มีจุดตัดต่างระดับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหลายรูปแบบ
 
ในส่วนผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุนคาดว่าเมื่อเปิดให้บริการจะมีผู้มาใช้บริการราว 1.7 ล้านคนต่อปี มีปริมาณการขนส่งสินค้าปีแรกราว 3.13 แสนตันต่อปี (กรณีไม่รวมสินค้าจากจีน) และจำนวน 1.6 ล้านตันต่อปี (กรณีรวมสินค้าจากจีน) ระยะเวลาก่อสร้างราว 4 ปี โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการรถไฟมีมติอนุมัติให้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา เบื้องต้นนั้นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
โดยแนวเส้นทางนอกจากจะเชื่อมไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 4 (ห้วยทราย - เชียงของ) แล้วยังจะเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย ที่ครอบคลุม 21 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย
 
ดังนั้นเดือนมีนาคมนี้คงต้องมาลุ้นกันว่ารถไฟสายนี้จะยังเป็นสายบัวรอเก้ออีกต่อไปหรือว่า “ฝันจะเป็นจริง” เร็วๆนี้คงจะมีคำตอบชัดเจนจากกระทรวงคมนาคม
 
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thansettakij.com/content/256330
NEWS