ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน มีนาคม 2561

28 มี.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 558ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน มีนาคม 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมี คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา เป็นประธานการประชุม
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม GS1 - 3 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด