เชิญเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ OECD Fostering Responsible Business Conduct ครั้งที่ 1 - 2561

04 เม.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 329ประชุมเรื่อง : เชิญเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ OECD Fostering Responsible Business Conduct ครั้งที่ 1 - 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด