ประชุมเตรียมการภาคเอกชน สำหรับการประชุม ร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

18 เม.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 408

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 , การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประชุมเรื่อง : ประชุมเตรียมการภาคเอกชน สำหรับการประชุม ร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. 
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด