ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2561

25 เม.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 335

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประชุมเรื่อง : ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
 
สถานที่ : ห้องประชุม 2307 ชั้น 3 อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าฯ


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร