ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 4/2561

11 มิ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 392ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. 

สถานที่ : ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด