ประชุมหารือการดำเนินงาน คณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3

07 พ.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 268เรื่องประชุม : ประชุมหารือการดำเนินงาน คณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง Rama IV โรงแรมดุสิตธานี (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร