ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม เรื่อง "การประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ: การตรวจสอบความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานโลก"

18 พ.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 302ประชุมเรื่อง: เตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม เรื่อง "การประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ: การตรวจสอบความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานโลก" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. 

สถานที่: ณ ห้องประชุม 2307 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด