งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

01 มิ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 34ประชุมเรื่อง: งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 1 มิถุนายน 2561

สถานที่: โรงแรมเพนนินซูล่า กทม.

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด