ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำบัญชีเล่มเดียวของ SME

19 มิ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 258ประชุมเรื่อง: ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำบัญชีเล่มเดียวของ SME  จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สถานที่: ณ ห้อง GS1 Room 2 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด