ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน กรกฎาคม 2561

28 มิ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 244ประชุมเรื่อง: ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน กรกฎาคม 2561 จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา เวลา 10.00 - 12.00 น.
 
สถานที่: ณ ห้องประชุม GS1-2 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด