การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2560

03 ต.ค. 2560        จำนวนผู้เข้าชม 838

อัตราเงินเฟ้อ , การส่งออกขยายตัว , เศรษฐกิจไทย , ประชุม กกร.สรุปประเด็นแถลงข่าว
 
ที่ประชุม กกร. มองว่า เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากแรงส่งการส่งออกที่เติบโตสูงกว่าคาด ประกอบกับการขยายตัวของการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลบวกจากการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีน ตลอดจนเริ่มมีสัญญาณบวกจากการทยอยฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามโดยเฉพาะสถานการณ์ในต่างประเทศ อาทิ การเมืองในสหรัฐฯ เยอรมนี ญี่ปุ่น รวมทั้งความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดการเงินยังปรับตัวผันผวน โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงินบาท
 
ทั้งนี้ จากการส่งออกที่ขยายตัวดีกว่าคาดในช่วง 8 เดือนแรกของปี และยังมีแนวโน้มที่การส่งออกจะยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีจากอานิสงส์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก ทำให้ที่ประชุม กกร. ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของการส่งออกในปี 2560 เป็น 6.5 - 7.5% (เดิม 3.5 - 4.5%) ซึ่งมีผลให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 น่าจะขยายตัว 3.7 - 4.0% (เดิม 3.5 - 4.0%) สำหรับอัตราเงินเฟ้อนั้น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะขยับขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีแล้ว คาดว่าคงจะไม่เกิน 1.0% ที่ประชุม กกร. จึงปรับกรอบคาดการณ์เป็น 0.5 - 1.0% จากเดิม 0.5 - 1.5%
 
ปี 2560 คาดการณ์เดิม คาดการณ์ใหม่ (ต.ค. 60)
GDP 3.5 - 4.0% 3.7 - 4.0%
ส่งออก 3.5 - 4.5% 6.5 - 7.5%
เงินเฟ้อ 0.5 - 1.5% 0.5 - 1.0%
 
ตามที่ พระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยพระราชกำหนดดังกล่าว มีส่วนที่กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องดำเนินการตาม โดยมีบางมาตราที่มีผลกระทบกับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยเฉพาะในมาตรา 8 ในเรื่องของการให้สถาบันการเงินที่อยู่ในกำกับดูแล ใช้บัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
 
กกร. เห็นว่าการบังคับใช้พระราชกำหนดดังกล่าว ซึ่งต้องใช้บัญชีและงบการเงินเดียวกับที่ยื่นให้กรมสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารนั้น ต้องใช้บัญชีและงบการเงินซึ่งเป็นรอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งจะเหลือเวลาในการจัดทำบัญชีและงบการเงินเพียง 3 เดือนจากนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักและจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการขอสินเชื่อกับธนาคาร


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด