ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเห็นของ กกร. ต่อ CPTPP ครั้งที่ 2

02 ก.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 248ประชุมเรื่อง: ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเห็นของ กกร. ต่อ CPTPP ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
 
สถานที่: ณ ห้อง GS1 Room 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด