ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตราสัญลักษณ์ Q-MARK ครั้งที่ 2/2561

18 ก.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 115ประชุมเรื่อง: ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตราสัญลักษณ์ Q-MARK ครั้งที่ 2/2561 กำหนดที่จะจัดขึ้น ในวันพุธ ที่  18 กรกฎาคม  2561
เวลา 9.30-11.30 น. 
 
สถานที่: ณ ห้องประชุม 2307 ชั้น 3 อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมิน บริษัท บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   และ บริษัท อินเตอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์โลจิสติก  จำกัด ภาคการค้าและบริการ ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด