ประชุมเตรียมการภาคเอกชน สำหรับการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อร่วมหารือและรวบรวมประเด็นของภาคเอกชนในการนำเสนอต่อภาครัฐ

09 ส.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 270ประชุมเรื่อง: ประชุมเตรียมการภาคเอกชน สำหรับการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อร่วมหารือและรวบรวมประเด็นของภาคเอกชนในการนำเสนอต่อภาครัฐ จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 - 17.30 น.

สถานที่: ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า โฮเต็ล จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด