ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 3/2561

25 ต.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 160ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 3/2561 กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ  อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด