ประชุมคณะทำงานย่อย ด้าน business requirement & Policy ครั้งที่ 2/2561

10 ต.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 139ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะทำงานย่อย ด้าน business requirement & Policy ครั้งที่ 2/2561 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม Boardroom 3 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด