ประชุมคณะกรรมการ GMS-FRETA (Thailand) ครั้งที่ 5 / 2561

25 ต.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 140ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ GMS-FRETA (Thailand) ครั้งที่ 5 / 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 -12:00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 3305 ชั้น 3 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด