ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 6/2561

09 ต.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 115ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 6/2561 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 - 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม Board Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด