ประชุมหารือการใช้งาน BizConnect Application เพื่อสนับสนุนการจัดงานอาเซียนภาคเอกชน และอื่นๆ

07 พ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 172ประชุมเรื่อง : ประชุมหารือการใช้งาน BizConnect Application เพื่อสนับสนุนการจัดงานอาเซียนภาคเอกชน และอื่นๆ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมรองต้น ชั้น 25 (สสปน.) อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด