ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ครั้งที่ 4/2561

08 พ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 192ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ครั้งที่ 4/2561 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 11.30 น.

สถานที่ : อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด