เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019

08 พ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 206ประชุมเรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. 

สถานที่:  ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด