ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชน ปี 2562 ครั้งที่ 7/2561

15 พ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 449กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชน ปี 2562 ครั้งที่ 7/2561 ได้กำหนดมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 - 14.00 น. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน) ณ ห้อง GS1 Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด