การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 5/2562

08 พ.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 992กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 5 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม :  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด