การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2562

05 มิ.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 939กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 6 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 มิถุนายน  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม :  ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด