การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562

10 ก.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 578กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 7 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม :  ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด