การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2562

07 ส.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 692กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 8 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด