การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 9/2562

04 ก.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 506กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 9 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กันยายน  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด