การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 12/2562

04 ธ.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 975กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 12 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ธันวาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด