Workshop ประธานสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร.

18 ธ.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 376กิจกรรม กกร.

Workshop ประธานสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด