ประชุมคณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดัน Regional Digital Trade Platform

08 ม.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 822กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดัน Regional Digital Trade Platform มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม Boardroom 2 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด