กกร.มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุ "ปาบึก"

07 ม.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1442กิจกรรม กกร.
 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุ "ปาบึก" แก่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมาตรี จำนวน 2,000,000 บาท ผ่านรายการ "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้" ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด