ประชุม GMS-FRETA (Thailand) ครั้งที่ 2/2562

30 เม.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1106กิจกรรม กกร.

ประชุม GMS-FRETA (Thailand) ครั้งที่ 2/2562 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่รอยืนยัน

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด