มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้ความร่วมมือ 5 หน่วยงานพันธมิตร

26 เม.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 972กิจกรรม กกร.

มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้ความร่วมมือ 5 หน่วยงานพันธมิตร มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 3 จังหวัด ได้แก่

นครสวรรค์ 

นครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี

ภูเก็ต ณ โรงแรมบูกิตตา โฮเทส แอนด์ สปา  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด